headbg

Magnit bilen zarýad berilýän we göçme ammar Partlama garşy gözleg iş çyrasy

Gysga düşündiriş:

Demir ýol gözegçilik amallary, jemgyýetçilik işlerine gözegçilik etmek, ulaglara hyzmat etmek, metallurgiýa, zawodyň güýji, tor güýji, suw joşmasynyň öňüni almak we betbagtçylyklardan halas ediş we beýleki pudaklarda uzak wagtlap işlemek we gyssagly yşyklandyryş üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Model TY / SLED703
Lightagtylyk çeşmesi Yşyk-diodly indikator
Funksiýa Işleýän yşyk / güýçli ýagtylyk / magnit adsorbsiýasy
Bahalandyrylan güýç 3 * 3W
Bahalandyrylan naprýa .eniýe DC11.1V
Batareýanyň kuwwaty 4400mAh
Agramy 1,42 kg
Ölçegi 148mm * 115mm * 280mm
Yşyklandyryş wagty 6-8H
IP derejesi IP65
Ex Marking Mysal üçin IIC T6 Gb

Aýratynlyklary

 • Bu önüm halkara derejesinde meşhur “LED” ýagtylyk çeşmesini ulanýar, energiýa tygşytlamak, uzak ömür sürmek we tehniki hyzmat etmezlik, ýokary ýagtylyk, güýçli ýagtylyk aralygy 500 metr, täsirli yşyklandyryş aralygy 300 metr, takmynan 10 sagatlap güýçli yşyk, ýokary ýagtylyk aýratynlyklaryna eýe , üznüksiz iş çyrasy Yşyklandyryş wagty 20 sagat, bu uzak wagtlap işlemek, işlemek we gözden geçirmek zerurlyklaryny doly kanagatlandyrýar.Çyra, şeýle hem, bir zarýadda 50 sagat üznüksiz ulanyp boljak ultra uzyn işleýän yşyk we stroboskopiki funksiýa bilen üpjün edilendir.
 • Batareýa ýady ýok, hapalanma, ýokary kuwwatlylyk, uzak aýlawly ömri, howpsuz we durnukly işleýşi, pes zarýad bermeýän we islän wagtyňyz zarýad berilip bilinýän ýörite litiý batareýa paketini kabul edýär.
 • Çyra, jübi telefonynyň gyssagly zarýad beriş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän we galanlaryny bilmek üçin elektrik mukdaryny hakyky wagtda görkezmek funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan jübi telefonynyň batareýasyna zarýad bermek funksiýasy bilen üpjün edilendir. elektrik güýji we lampanyň islän wagty.
 • Çyranyň agramy ýeňil we el bilen ýa-da egninde göterilip bilner.Şeýle hem götermek we ulanmak üçin amatly magnit adsorbsion funksiýasy bar.Çyranyň eýesi yşyklandyryş burçuny 120 ° aralygynda ýokary we aşak sazlap bilýär.Şeýle hem ykjam stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner.
 • Optimallaşdyrylan gurluş dizaýny we ýörite öndürilen ok geçirmeýän rezin materiallar önümiň güýçli täsirlere çydap biljekdigini, möhürlemegiň gowydygyny we ýagyş we gar ýaly agyr howa şertlerinde kadaly işlemegini üpjün edýär.

Gysgaça mazmun

Kompaniýa ISO9001-2008 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi we önümler ISO9001 standartyna laýyklykda berk gözegçilikde saklanýar.Önümler bir ýyl kepillendirilýär.Bir ýylyň içinde adaty ulanylanda önümiň näsazlygy kompaniýa tarapyndan mugt bejeriler.(Ightük alyjy göterýär)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň