headbg

Kesgitlenen öňki yşyklandyryş

 • Chengdu Taiyi IEC Certificate Explosion-proof LED Light with IP67

  Chengdu Taiyi IEC şahadatnamasy, IP67 bilen partlama garşy LED çyra

  • Lamangyjy we partlaýjy howply ýerlerde howpsuz we ygtybarly işläp bilýän iň ýokary partlama garşy derejeli partlama garşy görnüş.
  • Highokary güýçli netijelilik bilen ýokary güýçli gaz çykaryjy lampany ýagtylyk çeşmesi hökmünde kabul ediň we ortaça hyzmat möhleti 10 000 sagatdan gowrak.
  • Prizmatik temperaturaly aýnany ulanmak, ýalpyldawuk däl, iş we gurluşyk işgärleri sebäpli ýüze çykýan oňaýsyzlyklardan we ýadawlykdan netijeli halas bolup biler.
  • Lightagtylyk goraýjy tagtany kabul ediň we ýagtylygy paýlamagyň takyk dizaýnyny ýerine ýetiriň, ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyryň we gowy energiýa tygşytlaýjy täsir ediň.
 • 2019 Chinese Factory Surface Mount Ex-proof Lamp for Hazardous Location

  2019 Hytaý zawodynyň üstü howply ýer üçin deslapky çyra

  LED partlama garşy yşyklar, nebiti gaýtadan işleýän zawodlar, benzin guýulýan stansiýalar, distilýatorlar, nasos stansiýalary, magdanlar, gämiler, boýag zawodlary we ýokary çyglylyk, ýokary temperatura we tozan ýaly howply ýerlerde adaty yşyklandyryşy üpjün edip biler.

  LED partlamadan goraýan yşyk çyralarymyzy gurmak aňsat we 100,000 sagatlyk lampoçka ömri we 3 ýyl kepillik (islege görä 5 ýyl) önümçilikde öňdebaryjydyr.Talaplara laýyk gelýän önümlerimiz hakda öwrenmek üçin aşakdaky sargyt stiline serediň.Bahalar ýa-da has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Square Alluminium Alloy explosion proof flood light

  Kwadrat Alluminium garyndysy partlama subutnamasy suw joşmasy

  Partlamadan goraýan yşyk çyralary ýangyjy gazyň we tozanyň bar bolan howply ýerlerinde ulanylýar we çyranyň içinde döräp bilýän ýaýlaryň, uçgunlaryň we ýokary temperaturanyň daş-töwerekdäki ýanýan gazy we tozany tutaşdyrmagynyň öňüni alyp biler. goragsyz talaplar.

 • Chengdu Taiyi IP65 ATEX Explosion Proof LED Emergency Light

  Chengdu Taiyi IP65 ATEX partlama subutnamasy LED gyssagly yşyk

  Partlamadan goraýan gyssagly yşyklandyryş 3,7V litiý ion daşky gurşawy goramak 2200mah batareýadan durýar;partlama garşy täze milli standartyna laýyk gelýär.3,7V litiý ion daşky gurşawy goramak 2200mah batareýany elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edýär.Esasy tok kesilende, gyssagly yşyklandyryş üçin partlama garşy yşyklandyryş derrew başlap biler we daşarky wyklýuçatel arkaly hem dolandyrylyp bilner.

 • Easy Installation Surface Mounted Explosion-proof Led Ceiling Light for Factory

  Easyönekeý gurnama üstü, Zawod üçin partlama garşy Led potolok çyrasy

  Partlamadan goraýan platforma çyralary, ýangyç we partlaýjy ýerlerde nebithimiýa zawodlary, nebit platformalary, ýangyç guýýan stansiýalar, nebit nasos otaglary, geçiriji stansiýalary we ş.m. ýaly durnukly yşyklandyryş üçin amatlydyr;1-nji zona we 2-nji zona partlaýjy gaz gurşawy;21-nji zona we 22-nji zona ýanýan tozan gurşawy.

 • ATEX LED Explosion-proof Grade Exd IIB T4 IP66 LED Street Lamp

  ATEX LED partlama çydamly Grade Exd IIB T4 IP66 LED köçe çyrasy

  Partlamadan goraýan köçe çyralary, partlama garşy iň ýokary derejeli partlama çydamly, dürli ýanýan we partlaýjy ýerlerde howpsuz ulanylyp bilner.Howply önümçilik, in engineeringenerçilik köçe çyralaryny gurmak, partlama garşy köçe çyralary nebit-himiýa, himiýa, nebit we beýleki ýerler üçin ulanylýan agyr kärhanalar.

 • Rechargeable Led Double Head Explosion-proof Emergency Exit Sign Light

  Gaýtadan zarýad berilýän Led goşa kelläni partlamaga çydamly gyssagly çykyş çyrasy

  Partlamadan goraýan belgi çyrasy, nebit gözleg, himiýa senagaty, harby senagat we nebit tankerleri ýaly howply ýerler üçin amatly şertlere laýyk gelýär we güýç ýüze çykan halatynda howpsuzlygy çykarmak görkezmesi ýa-da howpsuzlygy ewakuasiýa görkezmesi hökmünde ulanylýar. öçürmek.

 • Solar Powered Led Marine Navigation Aviation Obstacle Warning Light

  Gün bilen işleýän Led Deňiz Nawigasiýa Awiasiýa päsgelçilik duýduryş çyrasy

  Partlamadan goraýan we az uglerodly awiasiýa päsgelçilik çyralary howply gaz gurşawy, 1-nji zona, 2-nji zona, partlaýjy tozan gurşawy, zona 20, zona 21, zona 22, IIA IIB IIC synpynda partlama garşy gaz gurşawy üçin amatly, T1-T6 temperatura topary, nebit çykarmak we saklamak Himiýa, lukmançylyk, dokma, çaphana, harby desgalar, yşyklar, howply ýerler.

 • Explosion-proof Alarm Emergency Warning Siren with Strobe Light

  Strobe çyrasy bilen partlama garşy duýduryş gyssagly duýduryş sirenasy

  Partlama garşy ses we ýagtylyk duýduryşy (gysgaldylan duýduryş) kodlanmadyk duýduryş bolup, IIC (IIB) derejeli T6 temperatura toparyny öz içine alýan partlaýjy gaz şertlerinde gurmak üçin amatly.Önümçilik ýerinde awariýa ýa-da ýangyn ýaly adatdan daşary ýagdaý ýüze çykanda, ýangyn Duýduryş gözegçisiniň iberen dolandyryş signaly ses we yşyk duýduryş zynjyryny işjeňleşdirýär, ses we yşyk duýduryş signallaryny iberýär we duýduryş maksadyny tamamlaýar.Duýduryş ýönekeý ses we ýeňil duýduryş maksatlaryna ýetmek üçin el bilen duýduryş düwmesi bilen bilelikde ulanylyp bilner.Duýduryş içerde we daşary ýurtdaky islendik öndürijiniň ýangyn duýduryş gözegçiligi bilen bilelikde ulanylyp bilner.Duýduryş 360 gradusda aýdyň görünýän ultra-ýagty LED yşyklandyryjy turbany kabul edýär.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň