headbg

2020 Standard Atex Led Partlama Proofil çyrasy

Gysga düşündiriş:

Partlama garşy çyralar ýangyn söndürmek, elektrik energiýasy, senagat we magdan kärhanalary we beýleki ýangyjy we partlaýjy ýerlerde ykjam yşyklandyryş üçin ulanylýar.Geologiki gözleg, syýahatçylygy gözlemek, serhet gözegçiligi, kenarýaka goranmak, halas ediş we betbagtçylykdan halas etmek, meýdan operasiýalary, tunel amallary, howa menzili, demir ýol barlaglary, arheologiýa we ýangyn söndüriş gullugy, jenaýat derňewi, dürli meýdan amallary üçin örän amatly. ýol hadysalaryny dolandyrmak, elektrik energiýasyny bejermek Yşyklandyryş zerurlyklaryna garaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Model TY / SLED701
Gabyk materialy alýumin garyndysy
Lightagtylyk çeşmesi LED import çipleri
Bahalandyrylan naprýa .eniýe DC3.7V
Bahalandyrylan güýç 5W
Ölçegi φ48 * 170MM
Agramy 250G

Aýratynlyklary

 • Lightagtylyk çeşmesi, energiýa tygşytlaýan we ýokary netijelilik getirýän ýokary ýagtylykly LED-ni kabul edýär.A görnüşiniň täsirli şöhlelenme aralygy 250 metrden gowrak bolup biler we güýçli yşyk we gowşak yşyk erkin öçürilip bilner.
 • Doly möhürlenen dizaýn, 1 metre çenli suw geçirmeýän.Batareýa uzak ömri we pes öz-özüni çykarmak derejesi bilen ýokary kuwwatly ekologiýa taýdan arassa litiý batareýasyny kabul edýär.
 • Gabykda ýeňil we owadan skide garşy çuňňur bejergi bar;El bilen tutmakdan başga-da, guýruk çyzgysyny ýa-da uzyn ýüp egnini göterip bilersiňiz.
 • Zarýad bermek, zarýad bermek we hemişelik tok çip akylly dolandyryş, köp gorag, ygtybarly we täsirli.

Gysgaça mazmun

Uzak wagt bäri ulanylmadyk täze batareýa ýa-da batareýa, işjeň material sebäpli doly işjeňleşip bilmez.Adatça, nominal kuwwata ýetmek üçin ulanmazdan ozal pes tok (0,1C) zarýad we zarýad bejergisiniň iki ýa-da üç sikli talap edilýär.Uzak wagtlap ulanylmaýan batareýalar zarýadly ýagdaýda saklanmalydyr.Adatça, güýjüň 50% -den 100% -ine öňünden zarýad berlenden soň saklanyp bilner.Dokma kuwwatyny dikeltmek üçin batareýany üç aýda bir gezek zarýad bermek maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň